Blogger Template by Blogcrowds

În unele perioade istorice era dezirabil, în termeni practici, ca un bărbat să aibă mai multe neveste, astfel încât dacă ar fi murit în luptă sămânţa sa ar fi răspândită în multe femei; în mod special în vremurile când încă de la începutul maturităţii, bolile provocau moartea bărbaţiilor şi femeilor.

Atunci când condiţiile fizice sunt nefavorabile, deseori apar asemenea tradiţii sociale. În perioade de suprapopulaţie ies la suprafaţă aşa numitele tendinţe către lesbianism şi homosexualitate – de asemenea, se manifestă atât tendinţa de a exprima iubirea nu numai prin mijloace fizice cât şi apariţia unor probleme şi provocări sociale majore în care bărbaţii şi femeile îşi pot investi energia. Există fragmente “pierdute” din Biblie despre sexualitate şi convingerile lui Hristos cu privire la ea, dar au fost considerate a fi blasfemiatoare aşa că de-a lungul istoriei ele nu au mai ajuns la voi.

SESIUNEA 771, 14 APRILE, 1976 9:05 P.M. MIERCURI

Trebuie să înţelegeţi că situaţia voastră şi ceea ce ştiţi despre realitatea fizică este profund artificial. Ea este creaţia în masă formată de ideile voastre lăuntrice. Conceptul privitor la timp este doar un exemplu, şi el este responsabil pentru multe dintre cele mai apreciate concepţii greşite pe care le deţineţi. Voi trebuie să transformaţi ideile în materializări fizice cu scopul de a înţelege forţa ce se află în spatele acestora, de a învăţa să le utilizaţi şi să le înţelegeţi. Totuşi, doar la anumite nivele sunt necesare asemenea materializări. Modelul temporal pare a fi valid doar în conjuncţie cu acel cadru.”

“ Atunci când nu mai este nevoie ca o idee să fie materializată fizic, atunci conceptul privitor la timp este inutil. Locul va fi ocupat de intensitatea experienţelor şi împlinirea valorii. În termenii voştrii, dezvoltări deschise simultan. Organizarea evenimentelor interioare este coordonată în conformitate cu interesele interne ale diverselor personalităţi, şi cu intensitatea prin care orice eveniment este experimentat.”

Despre viaţă

Sesiunile timpurii, Cartea 9, Sesiunea 440, Pagina 96

“Nu veţi descoperi menirea şi semnificaţia vieţii voastre atunci când insistaţi ca ea să urmeze anumite drumuri predeterminate în mod conştient, şi nici în timp ce vă concentraţi asupra a ceea ce nu aveţi. Aceaste acţiuni vă epuizează energia şi vă slăbesc intuiţile.”

“…Atunci când acceptaţi complet viaţa conform propriilor sale premise, atunci veţi putea într-adevăr să găsiţi ceea ce căutaţi, dar nu atât timp cât insistaţi ca aceasta să fie o condiţie pentru a continua existenţa în această viaţă.
Nu aveţi nici un drept să stabiliţi asemenea cerinţe, la fel cum o floare nu poate pretinde un loc însorit şi privilegiat intr-o grădină ca o premisă obligatorie a existenţei sale.

“... Propriul vostru ţel vă va face viaţa o continuă plăcere zilnică atunci când renunţaţi să puneţi condiţii…”

“…Dacă fiecare celulă ar stabili condiţiile pentru existenţa sa atunci nu aţi mai avea un corp. Conditiile vă împiedică să vedeţi ce este viaţa, să vedeţi echilibrul şi dezechilibrul miraculous al lumii fizice şi al celei nonfizice, care vă permite să gândiţi şi să respiraţi. Uitaţi de condiţiile voastre şi veţi înţelege semnificaţia bucuriei din viaţa voastră.”

"Cine este oricare din noi pentru a ridica astfel de pretenţii? Întreaga dezvoltare a individualităţii voastre şi a self-ului vostru complet este un dar primit de la Tot Ceea Ce Este; o stare de graţie implică acceptarea vieţii, vitalităţii şi bucuriei. Aşadar, trăiţi în interiorul ei!”

“Nu există şi nici nu a existat vreodată o altă cale. Viaţa acceptată conform propriilor sale premise va dezvălui secretele bucuriei, păcii şi exuberanţei. Nu o puteţi constrânge. Nu o puteţi forţa şi nici nu puteţi impune condiţii.”

“…Aceasta este cea mai importantă lecţie pe care fiecare o poate învăţa. În esenţă, nu există alta, deoarece ea le include pe toate celălalte.”

“Vitalitatea, bucuria şi creativitatea curg în mod spontan prin voi dacă nu interpuneţi bariere formate din preconcepţii şi condiţii; şi toate dorinţele voastre vor fi îndeplinite, dar niciodată atunci când le stabiliţi ca premise pentru existenţa voastră. Viaţa din interiorul vostru cunoaşte doar aceste condiţii: dezvoltare continuă şi ne-predeterminată, expansiune; ea nu va curge în tipare sau revendicari prestabilite.”

“Vă poate împlini pe voi şi pe ceilalţi, şi vă va aduce satisfacţii nevisate, dar niciodată atunci când încercaţi să o forţaţi să urmeze anumite direcţii…”

Iuda

“Evenimentele, aşa cum sunt ele înregistrate, nu au apărut în istorie. Crucificarea lui Hristos a fost un eveniment psihic, şi nu unul fizic. Idei de o magnitutide inimaginabilă au fost puse în scenă.

De exemplu, Iuda nu a fost un om, conform paradigmelor voastre. El a fost - ca şi ceilalţi discipoli – o binecuvântată “personalitate-fragment” creată de personalitatea Hristos. El reprezenta trădătorul de sine. El a dramatizat o portiune din personalitatea fiecărui individ, care se focalizează asupra realităţii fizice într-o manieră hrăpăreaţă şi îşi neagă self-ul interior din pricina lăcomiei.”

SESIUNEA 560, 23 NOIEMBRIE, 1970, 9:10 P.M., LUNI

“Menirea ei originară era de a vă permite să empatizaţi la un nivel conştient
cu voi înşivă şi cu alţi membrii ai creaţiei, astfel încât să puteţi controla în mod conştient ceea ce mai înainte era manevrat doar la un nivel biologic.

Prin urmare, privită din această perspectivă vina deţine un substrat natural puternic, și atunci când acesta este pervertit, prost întrebuinţat sau înţeles greşit, el dispune de energia înfricoşătoare a oricărui fenomen de bază scăpat de sub control.”

Sesiunea 634

UNU: Mă voi aprecia pe mine însumi, caracteristicile mele, aptitudinile mele, preferinţele si aversiunile mele, înclinaţiile şi resentimentele mele, înţelegând că acestea formează individualitatea mea unică. Ele mi-au fost date dintr-un motiv anume.

DOI: Voi aproba şi mă voi bucura de realizările mele şi voi fi la fel de hotărât în a le înregistra – la fel de riguros în a mi le aminti – pe cât am fost totdeauna în a-mi reaminti şi enumera eşecurile sau lipsa realizăriilor.

TREI: Îmi voi reaminti că trăiesc într-un cadrul creativ de existenţă. De aceea, posibilităţiile, potenţialul, miracolele aparente şi spontaneitatea exuberantă a Cadrului 2 vor fi prezente în mintea mea, astfel încât porţile către o existenţă creativă să fie deschise.

PATRU: Voi înţelege că viitorul este o probabilitate. Exprimat în termeni uzuali, acolo nu există încă nimic. Este un teritoriu virgin, semănat cu emoţiile şi gândurile mele din prezent. Prin urmare, voi planta realizări şi succese şi voi face acest lucru reamintindu-mi că nimic nu poate exista în viitor DIN CE NU DORESC SĂ SE AFLE ACOLO.

Voi vă creaţi propriile dificultăţi. Acest lucru este adevărat indiferent de individ. Starea psihologică interioară este proiectată în exterior, obţinând realitate fizică – indiferent de natura stării psihologice…
Regulile se aplică tuturor. Le puteţi folosi pentru propriul câştig cât şi pentru a vă modifica stările, atunci când înţelegeţi ce sunt acestea.

Nu puteţi scăpa de propriile atitudini, deoarece ele vor forma esenţa a ceea ce vedeţi. Fără exagerare, voi vedeţi ceea ce vreţi să vedeţi; adică propriile gânduri şi atitudini emoţionale materializate în formă fizică. Dacă vor interveni schimbări, ele trebuie să fie de natură psihică sau mentală.

Acestea se vor oglindi în mediul vostru.

Atitudinile negative, neîncrezătoare, temătoare sau degradante faţă de orice persoană acţionează împotriva voastră.

Telepatia funcţionează constant. Dacă în mod repetat vă aşteptaţi ca un individ să se comporte într-o anumită manieră, atunci în mod constant îi trimiteţi sugestii telepatice prin care îl îndemnaţi să fie consecvent.

Fragmente din Materialul Seth

“Iluminarea este o stare normală a conştiinţei voastre. Ea este o funcţie a conştiinţei voastre. Există diverse metode despre care credeţi că vă vor ajuta să o atingeţi. Atâta vreme cât consideraţi că aveţi nevoie de metode, veţi alerga de la o metodă la alta şi de la un învăţător la altul. Şi într-un mod foarte abil învăţătorii vor acţiona pornind din interiorul credinţelor voastre...”

“Dacă credeţi că sunteţi vinovaţi, atunci veţi merge la învăţătorul care vă va spune, 'Da, sunteţi într-adevăr vinovaţi, şi eu vă voi explica cât de meschini şi ticăloşi sunteţi.' Într-un fel sau altul el vă va arăta cum să faceţi penitenţe pentru păcatele voastre. Pe de altă parte, el poate fi un guru bland, isteţ şi viclean care vă va da multe lovituri de bici… sau poate fi un sistem de credinţe care vă spune că trebuie să lucraţi foarte mult pentru a obţine cunoaştere, deoarece voi credeţi că nu o meritaţi atât de uşor…”

“Dar, lucraţi cu credinţele voastre – în mod onest- şi observaţi ce gândiţi atunci când aţi terminat. Dacă consideraţi că este dificil de dobândit cunoaştere, atunci aşa va fi. Dar deseori…veţi lucra într-un sistem de credinţe ce este în acord cu credinţele voastre.”

"Acum, până la un punct, acest lucru este benefic şi voi veţi învăţa de pe urma lui, veţi vedea în interiorul sistemului reflexia credinţelor voastre şi veţi începe să ieşiţi din acel sistem. Dar, deseori aveţi nevoie de cadrul şi înţelegerea oferite de sistem, astfel încât frecvent este amenajat un cadru benefic în care să vă puteţi mişca.”

“…Gândiţi-vă în termeni de energie. Fiecare dintre voi dispuneţi de o cantitate infinită de energie, raportată la ideea voastră timp; nu sunteţi tot timpul capabili să o folosiţi într-un mod limpede sau eficient, dar ea este tot timpul acolo. Fiecare dintre voi aveţi momente de autocunoaştere şi înţelegere şi, în termenii voştrii, de iluminare.”

Seth (Capitolul 11 din Seth Vorbeşte):

“Sinucigaşilor, vorbind in mod general, nu le este administrată nici un tip de “pedeapsă” specială şi nici situaţia lor nu este mai rea a priori. Ei sunt trataţi ca indivizi. Orice probleme care au fost evitate în această viaţă vor trebui abordate, totuşi, într-o altă existenţă. Aceasta este însă valabil nu numai în cazul sinuciderilor. Un sinucigaş îşi poate dori moartea, deoarece refuză existenţa în alte condiţii decât unele extrem de speciale alese de el. Dacă situaţia se prezintă astfel, atunci, va trebui desigur să înveţe în alt mod. Pe de altă parte, mulţi oameni aleg să refuze experienţa de viaţă în timp ce se află încă în interiorul sistemului fizic – sinucigându-se la fel de eficient încă din timpul existenţei fizice.”


“Împrejurările legate de un act de sinucidere sunt de asemenea
importante – şi realitatea interioară şi gradul de înţelegere al individului. Menţionez aceste aspecte aici deoarece multe filozofii susţin că sinucigaşii au de întâmpinat un fel de soartă specială, aproape vindicativă, şi acesta nu este cazul.”

“Cu toate acestea, dacă o persoană îşi ia viaţa, crezând că acel act îi va anihila conştiinţa pentru totdeuna- atunci această idee eronată ar putea să îi încetinească masiv progresul, deoarece ea va fi amplificată ulterior de sentimentul de vinovăţie. Repet, îndrumători stau la dispoziţie pentru a explica adevărata situaţie. Sunt utilizate diferite terapii. De exemplu, personalitatea poate fi condusă înapoi la evenimentele anterioare deciziei. Apoi, personalităţii i se permite să îşi schimbe decizia. Este indusă o amnezie, astfel încât sinuciderea în sine să fie uitată. Doar mai târziu individul este informat de actul său, atunci când este mai capabil să se confrunte cu el şi să îl înţeleagă. Cu toate acestea, este evident că în momentul alegerii aceste condiţii sunt de asemenea obstacole.“

Seth (Sesiunea 857):
Dorinţa de sinucidere este deseori ultimul refugiu rămas unor oameni inspăimântaţi, ale căror impulsuri naturale de acţiune au fost condamnate – ele fiind pe de o parte intensificate, si pe de alta refuzându-li-se orice exprimare concretă.

(c) R. Butts

Seth (Cursurile ESP, 1-30-1973):

Copii îşi exprimă în mod onest trăirile şi sunt nevinovaţi deoarece încă nu au acceptat, în termenii voştrii, vina falsă şi artificială; prin urmare se înfăţişează într-o manieră splendidă şi transparentă. Dacă te urăsc, o fac cu inocentă măreţie şi splendoare. Sunt ei înşişi, aşa cum ai fi şi tu, dacă ai înţelege. Ei înţeleg integritatea emoţiilor. Le exprimă şi prin urmare scapă de ele, iar una se preschimbă în alta. Ei nu păstrează ura. Atunci când mediul lor interior este întunecat şi trist ei îl exprimă şi spun tare acest lucru.

Ei nu sunt destul de proşti pentru a spune 'Ha-ha, soarele străluceşte. Fii binecuvântat'. Ei spun, 'Te urăsc'. Ei exprimă clipa de ură aşa că ea trece aşa cum o furtună trece. Au încredere în ei. Până şi în integritatea naturală a furiei lor încredere. Nu le este atât de frică de emoţii pe cât vă este vouă, deoarece încă nu cred în existenţa răului. Atunci când sunt furioşi simt forţa puternică a mâniei lor, aşadar ea trece.”

Despre moarte

O femeie tânără, pe nume Cora, a participat la cursurile ESP (percepţii extrasenzoriale) ţinute de Jane. Ea are boala Hodkin şi a citit “Natura Realităţii Personale”. Întreaga discuţie a fost foarte revelatoare, Seth înlăturând credinţele obişnuite cu privire la moarte şi muribunzi.

Următoarele fragmente sunt doar un mică parte din material, deoarece volumul de informaţii este prea mare pentru a fi scris manual. Celor interesaţi le sugerez să citească întregul capitol.

Din cartea “Conversaţii cu Seth”, Volumul II, Capitolul 11, autor Susan Watkins.

“Acum, am câteva cuvinte pe care vreau să le transmit unor persoane şi în primul rând”, a spus Seth aplecându-se spre Cora, “vă urez bun venit”, iar ţie îţi atrag atenţa asupra faptului că te-ai prezentat în faţa noastră ca o tânără femeie bolnavă. Cu ajutorul primelor cuvinte pe care le-ai rostit te-ai identifcat cu o persoană care are o boală. Imaginea ta de sine este prea asemănătoare bolii, boală care deţine un nume ce i-a fost oferit.

“ACUM ASCULTĂ-MĂ” a tunat Seth, vocea sa bubuind în ferestre. “Tu ai propriul tău nume – exprimă-l prin bucuria propriei existenţe! Iar dacă vrei să trăieşti în vitalitate şi bucurie, atunci numele tău este mai important decât orice nume al oricărui grup de simptome, deoarece ele nu au tipul de realitate pe care tu o deţii! Iar integritatea ta strălucitoare se identifică cu tine; aşadar acceptă vitalitatea propriei existenţe ce ţi-a fost oferită în acest spaţiu şi timp, şi nu accepta numele unei boli prin care se pare că îţi pierzi identitatea şi puterea. Nu fi cuprinsă de frică în faţa vocabularului! Integritatea, frumuseţea şi puterea ta sunt cele care te individualizează aici, şi la fel va fi tot timpul. Aşadar, nu fi nefericită! Uită gândurile despre tragedii şi manifestă vitalitatea propriei existenţe!”

“Acum, dacă decizi să părăseşti această lume, atunci acesta este dreptul tău, aşadar pleacă în bucurie şi vitalitate” i-a spus Seth lui Cora. “Dar pleacă fiindcă ştii că tu ai ales să pleci şi nu ca o victimă a unei boli care a primit un nume. Dacă ai hotărât că vrei să trăieşti, atunci trăieşte în plină glorie şi putere, dar ia o decizie şi nu te victimiza.”

“Dacă vrei să mori, de ce vrei să faci acest lucru? Cunoaşte motivele şi pleacă fiindcă te-ai hotărât, pleacă fiind puternică şi plină de vitalitate, luând decizii proprii – dar nu ca şi o victimă, nu în tragedie şi nu bolnavă.”

“Dacă te-ai hotărât să trăieşti, atunci spune-ţi că vrei să trăieşti şi cunoaşte motivele, iar corpul tău se va repara prin bucurie şi glorie, “ a adăugat Seth. “NU eşti o victimă!”

Despre iubire

“Iubirea este o necesitate biologică, o forţă ce într-o măsură sau alta acţionează în toată viaţa biologică. Fără iubire nu există angajament fizic faţă de viaţă – niciun punct psihic de sprijin.”

“Forţa naturală a iubirii se află pretutindeni în jurul vostru, iar mijloacele normale de comunicare sunt întotdeuna menite să vă pună într-un contact extins cu semenii voştrii.”

“Ideea este că toate problemele lumii reprezintă de asemenea mari provocări. Este nevoie ca tinerii în mod special să îşi asume sarcina de a debloca şi redistribui resursele de hrană, şi de a încuraja naţiunile să se asocieze într-o asemenea strădanie creativă. Acelea sunt cauze nobile şi stimulatoare, la fel de nobile ca şi cele care au onorat orice generaţie din trecut. Lumea are nevoie de fiecare mână şi ochi, şi tânjeşte după exprimarea iubirii şi a compasiunii.”

“În esenţă, iubirea şi creativitatea sunt sinonime. Iubirea există fără un obiect. Ea este imboldul prin care toată existenţa se manifestă… Am spus că limbajul iubirii a fost limbajul fundamental, şi această propoziţie trebuie luată destul de ad literam. Omul a iubit natura, s-a identificat cu multiplele părţi ale sale, şi-a extins propriul simţ al existenţei imersându-se în puterea ei şi identificându-se cu sursa sa. Nu atât de mult a personificat elementele naturii pe cât şi-a condus personalitatea spre elementele sale, şi, vorba vine, le-a manevrat. Aşa cum am mai spus, iubirea stimulează dorinţa de a cunoaşte, de a explora şi de comunica cu cel iubit; aşadar limbajul a luat naştere în timp ce omul încerca să îşi exprime iubirea faţă de lumea naturală.”

“Numai adevărata compasiune şi iubire vor conduce la o înţelegere a naturii binelui, şi numai aceste calităţi vor servi la anihilarea conceptelor eronate şi distorsionate despre natura răului.”

“Agresivitatea naturală este imboldul creativ şi iubitor spre înainte, calea prin care iubirea este activată, combustibilul prin intermediul căruia iubirea se propulsează pe sine. Agresivitatea, în termenii cei mai fundamentali, nu are nimic de a face cu violenţa fizică aşa cum vă gândiţi voi la ea, ci cu forţa prin care iubirea este perpetuată şi în mod creativ reînoită.”

“Eu spun că legăturile profunde de iubire biologică şi spirituală stau la baza tuturor relaţiilor personale şi culturale… Fiecare specie este implicată într-o strădanie cooperativă pe care,în esenţă, toată existenţa pământeană se sprijină - Această cooperare despre care vorbesc este fundamentată pe iubire, iar acea iubire are un temei atât biologic cât şi spiritual – Credinţele voastre, de exemplu, vă determină să negaţi existenţa emoţiilor la animale, iar orice situaţii de iubire între ele sunt atribuite unui instinct “orb”- Cu toate acestea, iubirea şi cooperarea ce formează fundamentul tuturor formelor de viaţă se arată prin multe căi.”

“Emoţia iubirii vă aduce mai aproape de o înţelegere a naturii lui Tot Ceea Ce Este. Iubirea generează dăruire, angajament. Ea arată precis. Aşadar, nu poţi sincer insista a spune că iubeşti umanitatea, şi în mod egal toate persoanele, dacă nu iubeşti o persoană. Dacă nu te iubeşti pe tine, este destul de dificil să îl iubeşti pe altul.”

“V-aţi născut cu o cunoaştere încorporată a propriei valori. V-aţi născut cu o înţelegere interioară a propriei corectitudini. Aceste premise sunt fundamentul a ceea ce eu numesc legea naturală. Vă naşteţi iubind. V-aţi născut plini de compasiune… Aceste atribute aparţin de asemenea legii naturale.”

“Iubirea înnăscută din voi, cea pe care sunteţi prea ruşinaţi pentru a o exprima…formează planeta pe care o cunoaşteţi, corpurile fizice pe care le ocupaţi, anotimpurile şi realitatea în care în prezent vă trăiţi existenţa… Iubirea este fundamentul oricărei realităţi cunoscute de orice conştiinţă. Dacă nu ar exista iubirea atunci eu nu aş fi aici şi voi nu v-aţi bucura de planeta pe care o ştiţi… Toată conştiinţa, indiferent de mărimea sa, simte iubirea deşi s-ar putea să nu cunoască echivalentul verbal al ei… deoarece ea este baza tuturor existenţelor.”

“Omului nu i-a fost permis să se joace cu jucăriile mai periculoase până când nu au fost oferite anumite dovezi ale faptului că el a obţinut un oarecare control. Nu înseamnă că el nu ar putea distruge lumea pe care o cunoaşte. Ci doar că o asemenea distrugere nu este inevitabilă. Nu îi dai unui copil o armă încărcată dacă eşti sigur că are de gând să îl împuşte pe vecin sau pe sine. Armele şi distrugerea sunt lucrurile evidente pe care le vezi. Echivalentele lor nu sunt atât de evidente şi totuşi ele sunt cele importante. Autodisciplina învăţată, controlul, compasiunea ce este în final trezită şi ultima lecţie învăţată: dorinţa pozitivă pentru creativitate şi iubire asupra distrugerii şi urii. Atunci când această lecţie este învăţată, ciclul reîncarnaţional este terminat.”

Note: Sesiunea 821

1. De fapt, numele pentru a doua carte Seth a fost găsit destul de uşor, în timp ce Jane lucra la primele sale capitole: Educaţia suplimentară a Suprasufletului Şapte.

2. În materialul Seth am subliniat cuvântul poveste doar pentru a-i reaminti cititorului că personalitatea Hristos simbolizează ideea noastră de Dumnezeu şi relaţiile sale. Seth afirmă că omul pe care îl numim Isus Hristos a fost de fapt alcătuit din trei indivizi ce erau manifestările fizice ale aceleiaşi entităţi nonfizice: Ioan Botezătorul, Sfântul Paul, şi un om ce din punct de vedere istoric era cunoscut ca şi Hristos. De-a lungul istoriei rolurile lor au fost interschimbate şi distorsionate. Seth a vorbit despre povestea Hristos în diverse pasaje din Materialul Seth şi Seth Vorbeşte, şi cel puţin a atins subiectul în toate cărţile sale ulterioare.

3. Seth s-a referit la ultimele idei ştiinţifice despre “genele egoiste” – un subiect despre care eu şi Jane am vorbit astăzi. (Genele sunt unităţi localizate în cromozomii nucleului unei celule; ele transportă caracteristicile ereditare şi sunt în principal alcătuite din proteine şi ADN, sau Acid dezoxiribonucleic.)

Un număr de cercetători – biologi, zoologi şi psihologi, împreună cu alţii – au publicat recent cărţi foarte bine primite în care pretind că pot arăta cum genele noastre manipulează comportamentul nostru individual, scopul fiind doar propria lor supravieţuire genetică, chiar şi atunci când credem că arătăm calităţi subiective cum ar fi altruismul. Eu şi Jane credem că idea unui asemenea comportament genetic centrat pe sine este mult prea limitată şi “mecanicistă” - pentru a folosi un alt termen ştiinţific ce este în vogă. Ideea de gene egoiste de asemenea implică planificare din partea unor asemenea entităţi – şi se apropie periculos de a contrazice câteva principii de bază ale ştiinţei: printre ele, că viaţa a apărut datorită şansei, că ea se perpetuează prin mutaţii aleatorii, că lupta pentru existenţă (sau selecţia naturală), şi în esenţă viaţa, nu au nici un sens.

Aşa cum câteodată mai fac în notele mele, antropomorfizez “ştiinţa” înfăţişând o disciplină multidimensională în simpli termeni umani sau individuali. Dar atunci când ştiinţa pretinde că înţelege mecanismele unei molecule de ADN – “molecula fundamentală” a vieţii, aşa cum des este numită – atunci ştiinţa afirmă că a descifrat misterul ADN-ului, reducând astfel funcţiile omului la cele mecaniciste, uşor de înţeles. Dar, eu şi Jane susţinem că înţelegerea minunatelor mecanisme ale ADN-ului ar trebui să intensifice sentimentul nostru al miracolului şi misterului vieţii. Toate părţile ADN-ului sunt expuse, dar întrebările despre viaţa din interiorul lui rămân fără răspuns. De ce vrea ştiinţa să credem că suntem creaturi programate doar pentru supravieţuirea genelor noastre egoiste? Chiar şi biologii (şi alţi cercetători) ce insistă asupra fundamentelor noastre mecaniciste fac acest lucru cu emoţie!

Postări mai noi Postări mai vechi Pagina de pornire